دستگاه برقی پشه کش

دستگاه برقی پشه کش

دسـتگاه پشـه کش برقی ، دستگاهی کوچک با استفاده آسان و عملکردی فوق العاده است. که با فعال کننده یکنواخت و ملایم موجب می گردد قرص در طول مدت 12 ساعت یکسان عمل نماید.

ابتدای سایت